Laaggeletterdheidstraining Voor wie?

Laaggeletterdheidstraining Voor wie?

Het behandelprogramma Hetsen & Visschers voor mensen die niet kunnen lezen of schrijven is vanaf het begin controversieel geweest. Er is veel kritiek op deze aanpak, en inderdaad hebben veel ouders vragen gesteld over de effectiviteit van een dergelijk programma voor hun kinderen. De vraag is in alle gevallen 'Wie?' in plaats van 'Hoe?' Om in de behoeften van deze kinderen te voorzien, is het belangrijk dat we geletterdheid beschouwen als een proces, in plaats van als een handelsartikel, alsof men een kind kan voortbrengen dat kan leren lezen en schrijven alleen omdat het hen wordt geleerd.

Laaggeletterdheidstraining voor wie?

Het is belangrijk dat we bij de basis beginnen en ervoor zorgen dat de kinderen waar we ons op richten, inderdaad uit een kansarm gezin komen en niet worden opgevoed in een situatie waarin ze worden geconditioneerd om op een bepaalde manier te zijn. Het is ook belangrijk om te focussen op het ontwikkelen van vaardigheden in de vroege levensfasen, zodat ze niet op dit pad doorgaan, omdat ze deze vaardigheden vanaf het begin hebben geleerd. Een goede plek om te beginnen zou zijn met kinderliedjes en eenvoudige verhalen, die de verbeelding prikkelen en prikkelen, en ook de basiselementen van lezen en schrijven leren, van klanken en visuele woorden tot spelling en woordenschat. Als het kind deze vaardigheden eenmaal heeft en is aangemoedigd om ze te gebruiken, kan het overgaan tot complexe schriftelijke communicatie – inclusief zowel gesproken als geschreven woorden, en verschillende manieren om zichzelf en ideeën uit te drukken.

Het belang van voor- en vroegschoolse educatie kan inderdaad niet worden onderschat; het is de periode direct na de geboorte of zelfs daarvoor, waarin de meeste problemen met laaggeletterdheid ontstaan. Het idee dat laaggeletterdheid kan worden geërfd is echter verkeerd, en de benadering om laaggeletterdheidstraining te gebruiken voor wie? is zeker niet de beste oplossing voor dit probleem, vooral zoals we kunnen zien aan de hand van de activiteiten in sommige gevangenissen in het land waar het analfabetisme erger is dan het zou moeten zijn.

Meer info over dit artikel: https://hetsen-visschers.nl/